facebook_page_plugin
             

instagram
SU

    

YouTube

 

   

FACEBOOK

 

    

instagram

 

sukcesy11


Solidarni z Ukrainą

Polska

     Ukraina

Plakat PomagamUkrainie


Filmy o szkole

Liceum
LOLOPjezyki obce m
Szkoła Podstawowa
SPTaniec

Inne filmy >>


Wirtualny spacer po szkole

SAM 4960


Rekolekcje u Sióstr Prezentek

Zatrzymaj sie


Kalendarium

Poprzedni miesiąc Luty 2023 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3 4 5
week 6 6 7 8 9 10 11 12
week 7 13 14 15 16 17 18 19
week 8 20 21 22 23 24 25 26
week 9 27 28
Brak wydarzeń

  wym3


Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

Koło Historyczno-Modelarskie "Tygrysek"

KHM

Wesprzyj potrzebujących

Przekaż 1% lub darowiznę

Pomoc dla Kingi
siostrzenicy S. Celiny

      Prośba >>    plakat >>
                  ulotka >>

    Pomoc dla Michalinki  
córki Absolwentki naszego Liceum

           więcej informacji >>

 

 

Logo

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 
 

Nazwa beneficjenta:

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie / Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej w Rzeszowie / Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 

Tytuł projektu:

Akademia umiejętności i kompetencji

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 400 uczniów i 65 nauczycieli kształcenia ogólnego Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie do 30.06.2020 r.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie kompetencji kluczowych przez 400 uczniów do 30.06.2020 r.
 • zwiększenie kompetencji 65 nauczycieli kształcenia ogólnego (w tym w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu) do 30.06.2020 r.
 • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 30.06.2020 r.

Grupą docelową są nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie uczący się lub pracujący na terenie woj. podkarpackiego.

 

Zadania:

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

2. Wsparcie edukacyjno-zawodowe oraz doskonalenie kompetencji językowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

3. Podnoszenie kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych, przyrodniczych oraz TIK uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkoł Społecznych nr 2 w Rzeszowie

 

Okres realizacji projektu:

01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.

 

Planowane efekty:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 65
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 400
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3

Grupa docelowa:

 • 400 uczniów Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
 • 69 nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
 • Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J. S. Pelczara W Rzeszowie/ Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara
  w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej
  w Rzeszowie/ Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 

Wartość projektu:

994 552,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE:

845 369,20 zł

 

 

Regulamin realizacji projektu pn. Akademia umiejętności i kompetencji

Regulamin realizacji projektu pn. Akademia umiejętności i kompetencji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - osoba niepełnoletnia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - osoba pełnoletnia

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Zasada konkurencyjności

 

Dotycząca dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego dla laboratorium chemicznego oraz biologicznego.Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 23.01.2020. 

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu, ul. Witolda 11a35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 31.01.2020 r. o godzinie 10.15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch 

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 01/2020 - dostawa wyposażenia pracowni

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - wzór umowy

6. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

 

 

Procedura rozeznania rynku (zapytania ofertowe) 

 

1. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę 2 szt. monitorów interaktywnych dla potrzeb realizacji projektu pt. „Akademia umiejętności i kompetencji” na lata 2014-2020
Ofertę należy przygotować i przesłać do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10:00 w wersji elektronicznej przesyłając odpowiednio drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę 2 szt. monitorów interaktywnych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności I kompetencji” na lata 2014-2020”.
lub papierowo w zamkniętej kopercie dostarczyć na adres biura Projektu mieszczącego się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, na adres Witolda 11A, 35-302 Rzeszów D.1.10.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

 

2. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej podczas wyjazdowych olimpijskich warsztatów matematycznych. Usługa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na zakwaterowanie i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej w roku 2019.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

3. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2019- 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2019 r. do godz. 13:00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W tytule wiadomości należy wpisać: Świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2019- 2020.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - wzór oferty

3. Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 - wzór umowy - usługi transportowe

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

4. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczniów: WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP arkusze testowe. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2019 r. do godz. 13:00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W tytule wiadomości należy wpisać: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczniów: WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP arkusze testowe

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe_testy

2. Załącznik nr 1 - wzór oferty

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

5. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczniów. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczniów.

1 Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) 

2 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego - wzór formularza oferty

3 Zał. nr 2 do zapytania ofertowego  - wzór umowy

4 Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

Zasada konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09 / 2018

 

dotyczące dostawy przełączników sieciowych 3 szt., montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem oraz dostawy 34 szt. komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie - zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 12.09.2018 r. 

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10 w terminie do dnia 20.09.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 10.15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch 

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 09/2018 - dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - wzór umowy

6. Powiadomienie o wynikach postępowania  09/2018

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANY Z DNIA 16.09.2018:

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 08/2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii.Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

W związku z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.09.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 10.15.

 

Odpowiedzi na zapytania>>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08 / 2018

dotyczące dostawy wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii - zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 11.09.2018 r. 

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Projektu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10 w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godziny 13.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 18.09.2018 r. o godzinie 13.15.


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch 

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 08/2018 - dostawa wyposażenia pracowni

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - wzór umowy

6. Odpowiedzi na zapytania

7. Powiadomienie o wynikach postępowania 08/2018

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07 / 2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie na wyposażenie pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii ponieważ Zamawiający nie przedłużył ważności ogłoszenia w bazie konkurencyjności podczas przedłużania terminu składania ofert w następstwie tego ogłoszenie w dniu 11.09.2018 r. otrzymało status "Zakończone" a termin składania ofert upływa 19.09.2018 r. W bazie konkurencyjności nie ma możliwości przywrócenia ogłoszenia do statusu "Aktualne". W związku z tym zamawiający jest zmuszony unieważnić przedmiotowe postępowanie i ogłosić nowe. Nowe postępowanie zostanie ogłoszone na tych samych warunkach w dniu dzisiejszym.

Unieważnienie postępowania >>

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

 

ZMIANY Z DNIA 10.09.2018:


Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07 / 2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii.

1. Zamawiający zmienia termin realizacji dla zadania nr 2 z 14 dni na 30 dni od podpisania umowy. 

2. W związku z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami Zamawiającego, zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.09.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 19.09.2018 r. o godzinie 10.15.

Odpowiedzi na zapytania >>

 

ZMIANY Z DNIA 07.09.2018:

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07/2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 17.09.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 17.09.2018 r. o godzinie 10.15.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07 / 2018

dotyczące dostawy wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii - zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 31.08.2018 r.

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Projektu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10 w terminie do dnia 10.09.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 10.09.2018 r. o godzinie 10.15.


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 07/2018 - dostawa wyposażenia pracowni

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - wzór formularza oferty

4. Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - oświadczenie o braku powiązan kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - wzór umowy

 

Procedura rozeznania rynku (zapytania ofertowe)

 

1. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2018

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2018.


1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1a - wzór oferty na dostawy

3. Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 - wzór umowy - usługi transportowe

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy dla firm transportowych

 

2. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej podczas wyjazdowych olimpijskich warsztatów matematycznych. Usługa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2018.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na zakwaterowanie i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej w roku 2018.


1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - SOPZ

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy dla zakwaterowania i wyżywienia

                 logooSiostry Prezentki logo Krakow Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview