facebook_page_plugin
             

instagram
SU

    

YouTube

 

   

FACEBOOK

 

    

instagram

 

sukcesy11


Filmy o szkole

Liceum
LOLOPjezyki obce m
Szkoła Podstawowa
SPTaniec

Inne filmy >>


  wym3


Rekolekcje u Sióstr Prezentek

Zatrzymaj sie


Kalendarium

Poprzedni miesiąc Marzec 2024 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń

Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

Logo

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

W ramach IX osi priorytetowej Jakość edukacji i kompetencji w regionie;

Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 
 

Nazwa beneficjenta:

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie / Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej w Rzeszowie / Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 

Tytuł projektu:

Akademia umiejętności i kompetencji

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 400 uczniów i 65 nauczycieli kształcenia ogólnego Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie do 30.06.2020 r.

 

Cele szczegółowe:

 • podniesienie kompetencji kluczowych przez 400 uczniów do 30.06.2020 r.
 • zwiększenie kompetencji 65 nauczycieli kształcenia ogólnego (w tym w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu) do 30.06.2020 r.
 • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 30.06.2020 r.

Grupą docelową są nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie uczący się lub pracujący na terenie woj. podkarpackiego.

 

Zadania:

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

2. Wsparcie edukacyjno-zawodowe oraz doskonalenie kompetencji językowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

3. Podnoszenie kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych, przyrodniczych oraz TIK uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkoł Społecznych nr 2 w Rzeszowie

 

Okres realizacji projektu:

01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.

 

Planowane efekty:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 65
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 400
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 3

Grupa docelowa:

 • 400 uczniów Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
 • 69 nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
 • Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. J. S. Pelczara W Rzeszowie/ Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. J. S. Pelczara
  w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej
  w Rzeszowie/ Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

 

Wartość projektu:

994 552,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE:

845 369,20 zł

 

 

Regulamin realizacji projektu pn. Akademia umiejętności i kompetencji

Regulamin realizacji projektu pn. Akademia umiejętności i kompetencji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - osoba niepełnoletnia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - osoba pełnoletnia

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Zasada konkurencyjności

 

Dotycząca dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego dla laboratorium chemicznego oraz biologicznego.Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 23.01.2020. 

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu, ul. Witolda 11a35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10w terminie do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 31.01.2020 r. o godzinie 10.15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch 

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 01/2020 - dostawa wyposażenia pracowni

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 01/2020 - wzór umowy

6. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

 

 

Procedura rozeznania rynku (zapytania ofertowe) 

 

1. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę 2 szt. monitorów interaktywnych dla potrzeb realizacji projektu pt. „Akademia umiejętności i kompetencji” na lata 2014-2020
Ofertę należy przygotować i przesłać do dnia 31.01.2020 r. do godziny 10:00 w wersji elektronicznej przesyłając odpowiednio drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę 2 szt. monitorów interaktywnych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności I kompetencji” na lata 2014-2020”.
lub papierowo w zamkniętej kopercie dostarczyć na adres biura Projektu mieszczącego się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie, na adres Witolda 11A, 35-302 Rzeszów D.1.10.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

3. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

 

2. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej podczas wyjazdowych olimpijskich warsztatów matematycznych. Usługa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na zakwaterowanie i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej w roku 2019.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

3. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2019- 2020.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2019 r. do godz. 13:00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W tytule wiadomości należy wpisać: Świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2019- 2020.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - wzór oferty

3. Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 - wzór umowy - usługi transportowe

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

4. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczniów: WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP arkusze testowe. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.01.2019 r. do godz. 13:00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W tytule wiadomości należy wpisać: Dostawa materiałów szkoleniowych dla uczniów: WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP arkusze testowe

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe_testy

2. Załącznik nr 1 - wzór oferty

3. Załącznik nr 2 - wzór umowy

4. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

5. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczniów. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę materiałów szkoleniowych dla uczniów.

1 Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) 

2 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego - wzór formularza oferty

3 Zał. nr 2 do zapytania ofertowego  - wzór umowy

4 Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

 

Zasada konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09 / 2018

 

dotyczące dostawy przełączników sieciowych 3 szt., montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem oraz dostawy 34 szt. komputerów przenośnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie - zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 12.09.2018 r. 

Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10 w terminie do dnia 20.09.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 10.15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch 

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 09/2018 - dostawa sprzętu sieciowego i komputerowego

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 09/2018 - wzór umowy

6. Powiadomienie o wynikach postępowania  09/2018

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANY Z DNIA 16.09.2018:

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 08/2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii.Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

W związku z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.09.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godzinie 10.15.

 

Odpowiedzi na zapytania>>

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08 / 2018

dotyczące dostawy wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii - zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 11.09.2018 r. 

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Projektu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10 w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godziny 13.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 18.09.2018 r. o godzinie 13.15.


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch 

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 08/2018 - dostawa wyposażenia pracowni

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 08/2018 - wzór umowy

6. Odpowiedzi na zapytania

7. Powiadomienie o wynikach postępowania 08/2018

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07 / 2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie na wyposażenie pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii ponieważ Zamawiający nie przedłużył ważności ogłoszenia w bazie konkurencyjności podczas przedłużania terminu składania ofert w następstwie tego ogłoszenie w dniu 11.09.2018 r. otrzymało status "Zakończone" a termin składania ofert upływa 19.09.2018 r. W bazie konkurencyjności nie ma możliwości przywrócenia ogłoszenia do statusu "Aktualne". W związku z tym zamawiający jest zmuszony unieważnić przedmiotowe postępowanie i ogłosić nowe. Nowe postępowanie zostanie ogłoszone na tych samych warunkach w dniu dzisiejszym.

Unieważnienie postępowania >>

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

 

ZMIANY Z DNIA 10.09.2018:


Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07 / 2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii.

1. Zamawiający zmienia termin realizacji dla zadania nr 2 z 14 dni na 30 dni od podpisania umowy. 

2. W związku z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami Zamawiającego, zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 19.09.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 19.09.2018 r. o godzinie 10.15.

Odpowiedzi na zapytania >>

 

ZMIANY Z DNIA 07.09.2018:

Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 07/2018 na dostawę wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 17.09.2018 r. do godziny 10.00. Otwarcie nastąpi w dniu 17.09.2018 r. o godzinie 10.15.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07 / 2018

dotyczące dostawy wyposażenia pracowni naukowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w celu prowadzenia zajęć z astronomii, chemii, fizyki, biologii, geografii - zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Data ogłoszenia: 31.08.2018 r.

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Projektu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów nr pok. D.1.10 w terminie do dnia 10.09.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Otwarcie nastąpi w dniu 10.09.2018 r. o godzinie 10.15.


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Szczęch

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr 07/2018 - dostawa wyposażenia pracowni

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - wzór formularza oferty

4. Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - oświadczenie o braku powiązan kapitałowych

5. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 07/2018 - wzór umowy

 

Procedura rozeznania rynku (zapytania ofertowe)

 

1. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2018

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2018.


1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1a - wzór oferty na dostawy

3. Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. Załącznik nr 3 - wzór umowy - usługi transportowe

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy dla firm transportowych

 

2. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej podczas wyjazdowych olimpijskich warsztatów matematycznych. Usługa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji” w roku 2018.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów - nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na zakwaterowanie i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej w roku 2018.


1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - SOPZ

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wzór formularza oferty

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - wzór umowy

5. Powiadomienie o wyborze Wykonawcy dla zakwaterowania i wyżywienia

                 logooSiostry Prezentki logo Krakow Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview