facebook_page_plugin
             

instagram
SU

    

YouTube

 

   

FACEBOOK

 

    

instagram

 

sukcesy11


Filmy o szkole

Liceum
LOLOPjezyki obce m
Szkoła Podstawowa
SPTaniec

Inne filmy >>


  wym3


Rekolekcje u Sióstr Prezentek

Zatrzymaj sie


Kalendarium

Poprzedni miesiąc Grudzień 2023 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń

Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

Zawiera wybrane wydarzenia z życia i pontyfikatu Jana Pawła II.

MARZEC

17 marca 1949 – ksiądz Karol Wojtyła został przydzielony do parafia św. Floriana w Krakowie. Tam rozpoczął organizowanie duszpasterstwa akademickiego.

Mogę powiedzieć, że poprzez parafię św. Floriana wchodziłem w problematykę naszego Kościoła i w życie krakowskiej archidiecezji. (…) Tam dojrzała jakoś,
w oparciu o doświadczenia innych, idea zorganizowania
i dostosowania do potrzeb czasu duszpasterstwa akademickiego. Tam też dojrzewała i kształtowała się jego forma. Dzięki temu młodzież, ze wszystkimi jej sprawami, weszła w szczególny sposób w moje życie,
w moje posłannictwo i posługę.

7- 12 marca 1976 – kardynał Karol Wojtyła głosił rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.

15 marca 1979 – została ogłoszona pierwsza encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) poświęcona chrześcijańskiej antropologii.

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.

31 marca 1985 – Ojciec Święty skierował list apostolski do młodych całego świata, przyjął młodzież w niedzielę Palmową w Rzymie i wtedy zrodził się pomysł Światowych Dni Młodzieży

Kiedy w odległym już roku 1985 zapoczątkowałem tradycję Światowych Dni Młodzieży, myślałem o słowach Apostoła Jana: „Co było od początku, cośmy usłyszeli
o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce (...) oznajmiamy wam.” W wyobraźni widziałem Światowe Dni Młodzieży jako czas pełen mocy, w którym młodzi ludzie z całego świata będą mogli spotkać wiecznie młodego Chrystusa
i uczyć się od Niego, jak być świadkami Ewangelii wobec innych dziewcząt i chłopców. Dzisiaj (...) wielbię Boga
i składam Mu dziękczynienie za dar, jakim są dla Kościoła Światowe Dni Młodzieży. Wzięły w nich udział już miliony młodych ludzi, którzy z nich czerpali motywację do chrześcijańskiego zaangażowania
i dawania świadectwa.

25 marca 1987 – ukazała się encyklika Redemptoris Mater

25 marca 1995 – została ogłoszona encyklika Evangelium vitae

20-26 marca 2000 - podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 Jan Paweł II odbył podróż do Ziemi Świętej: Jordanii, Izraela i Autonomii Palestyńskiej. W Instytucie Yad Vashem złożył hołd ofiarom Szoah. Modlił się też pod Ścianą Płaczu.

17 marca 2005 - w Polsce ukazała się ostatnia książka Papieża „Pamięć i tożsamość”

Wypowiedzi Ojca Świętego zaczerpnięte są z książki Jan Paweł II - Autobiografia, wybrała i ułożyła J. Kiljańczyk – Zięba, Kraków 2005.

                 logooSiostry Prezentki logo Krakow Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview