facebook_page_plugin
             

instagram
SU

    

YouTube

 

   

FACEBOOK

 

    

instagram

 

sukcesy11


Filmy o szkole

Liceum
LOLOPjezyki obce m
Szkoła Podstawowa
SPTaniec

Inne filmy >>


  wym3


Rekolekcje u Sióstr Prezentek

Zatrzymaj sie


Kalendarium

Poprzedni miesiąc Grudzień 2023 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31
Brak wydarzeń

Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SKŁADANIE OFERT W TRYBIE Art. 701 - Art. 70KODEKSU CYWILNEGO

Zamawiającym jest Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – Sióstr Prezentek z siedzibą w Krakowie, a postępowanie ogłoszone jest i prowadzone przez Dyrektora Liceum i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Ogłoszenie zamieszczone zostało w dniu 6 lipca 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Liceum i Gimnazjum w Rzeszowie przy ul. Ks. Jałowego 1 oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.prezentek.edu.pl (zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej nr 2006/C 179/02).

Zamówienie dotyczy wyboru Generalnego Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną”

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

I.            Szczegółowy opis zamówienia i przeprowadzenia przetargu, kwalifikacje osób uczestniczące w realizacji usługi oraz opis obowiązków Generalnego Wykonawcy.

Szczegółowe zasady, wymogi dotyczące kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Szczegółowy zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy zawarty jest SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

SIWZ można otrzymać pobierając treść dokumentu ze strony internetowej http://www.prezentek.edu.pl  lub w siedzibie Liceum i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 1 w godzinach od 8.00 – 16.00 w dniach roboczych poniedziałek - piątek.

II.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną” w charakterze Generalnego Wykonawcy, polegająca na wykonaniu robót budowlanych i wykończeniowych związanych z przebudową obiektów i terenów objętych inwestycją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

III.            Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej:
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

IV.            Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do:

  • Dnia 31 lipca 2016. Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji będzie stanowił załącznik do umowy.

V.            Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający wymagania SIWZ.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego w oparciu o SIWZ po otwarciu ofert, co nastąpi w siedzibie Liceum i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 9.00. Sposób oceny określa SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie termin 7 dni w celu dokonania sprawdzenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3.  Ogłoszenie, a także opis zawarty w SIWZ mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane bez podania przyczyn, nie wyłączając możliwości odwołania przetargu w terminie sprawdzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  4. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 8.00, a na kopercie umieścić należy zastrzeżenie „Oferta w postępowaniu na: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek” - nie otwierać do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 9.00.

VI.            Informacja na temat wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII.            Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

1.      Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

2.      Kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena oraz termin gwarancji.

3.      Nie podlegają ocenie oferty złożone niezgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty takie są odrzucane.

VIII.            Termin związania ofertą:

30 dni od daty złożenia.

IX.            Osoby uprawnione do kontaktu:

- w sprawach dotyczących prowadzonego postępowania – Inżynier Kontraktu – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. +48 606 678 220

- w sprawach dotyczących dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa MWM Architekci – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. +48 17 86 13 914

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela elementów

Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz robót

Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki gwarancji

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 7 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenia
 

Wybór oferty - informacja

                 logooSiostry Prezentki logo Krakow Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview