SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

 Sprawy mojej Ojczyzny traktuję jako swoje własne
                                   
                                             Jan Paweł II

 
Tegoroczny Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II
będzie odbywał się w powiązaniu
z Ogólnopolską Olimpiadą Myśli Jana Pawła II.
Zagadnienie do obu konkursów będą takie same.
Pierwszy etap obu konkursów będzie wspólny.

Dziesięć osób, które zdobędą najwyższą liczbę punktów
w etapie szkolnym, weźmie udział w Finale Szkolnego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II (dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe oraz dofinansowanie przez Siostrę Dyrektor wakacyjnego wyjazdu Przyjaciół Wujka lub innego szkolnego wyjazdu o charakterze formacyjnym, odpowiednio za I miejsce – 100%, II – 50%, III – 25%), zaś trzy najlepsze osoby ze szkolnych eliminacji będą mogły dodatkowo spróbować swoich sił w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiej Olimpiady.

Konkurs adresowany jest zarówno do gimnazjalistów,
jak i licealistów.

 Termin pierwszego etapu - 28 lutego 2012 r.

Pierwszy etap obu konkursów będzie miał formę testu.

Wymagania

Oprócz wiadomości dotyczących życia i działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II uczestników obowiązuje również znajomość następujących tekstów:  

 • Jan Paweł II,  Pamięć i tożsamość (rozdz. Patriotyzm),
  Kraków 2005, s.71-73.

 • I Pielgrzymka do Ojczyzny – Przemówienie Ojca Świętego,
  Plac Zwycięstwa, 2 czerwca 1979.

 • I Pielgrzymka do Ojczyzny – Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979.

 • I Pielgrzymka do Ojczyzny – Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 czerwca 1979.

 • I Pielgrzymka do Ojczyzny – Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem Jasnej Góry, 4 czerwca 1979.

 • I Pielgrzymka do Ojczyzny – Homilia Ojca Świętego, Nowy Targ, 8 czerwca 1979.

 • I Pielgrzymka do Ojczyzny – Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Błoniach, Kraków, 9 czerwca 1979.

 • Rozważania przed modlitwą Regina caeli, Skoczów,
  22 maja 1995.

Teksty przemówień i homilii są dostępne w bibliotece szkolnej.

Szczegółowe informacje na temat wojewódzkiego i ogólnopolskiego etapu Olimpiady Myśli Jana Pawła II można znaleźć na stronie internetowej: WWW.olimpiada2012.andersa4siemiatycze.pl

 Na zgłoszenia chętnych czekamy do 21 lutego 2012 r.

Zgłoszenia gimnazjalistów przyjmuje p. Monika Dulińska,
zaś zgłoszenia licealistów p. Paweł Majewski.

Serdecznie zapraszamy do wypłynięcia
na głębię myśli Jana Pawła II!