Kalendarium

Poprzedni miesiąc Marzec 2018 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31

  wym3


facebook_page_plugin

Koła zainteresowań


 

       KOŁO
FILOZOFICZNE

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


REGULAMIN REKRUTACJI >>

KLASA A - język polski, historia
                 dodatkowe (nieobowiązkowe) przedmioty rozszerzone:
                  WOS, geografia lub matematyka

KLASA B - biologia, chemia, matematyka
                    
KLASA C - biologia, chemia
                  dodatkowy (nieobowiązkowy) przedmiot rozszerzony:
                  fizyka lub matematyka

KLASA D - Gr. 1
                  matematyka, fizyka

                  Gr. 2
                  matematyka, geografia -
dodatkowy (nieobowiązkowy)
                  przedmiot rozszerzony: informatyka
                  Gr. 3
                  geografia, dwa języki obce (j. angielski oraz j. niemiecki
                  lub j. francuski lub j. włoski)


KLASA E
- matematyka (2 grupy: olimpijska i tradycyjna),
                  fizyka

                  dodatkowy przedmiot rozszerzony (obowiązkowo jeden
                  do wyboru): chemia, geografia, informatyka
 

Zapewniamy nauczanie języków obcych w zakresie rozszerzonym wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wyboru klasy (grupy międzyoddziałowe).

Przydział do grup odbywa się na podstawie testów kwalifikacyjnych.

 

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM
 

1. Szkoła zapewnia korzystną dla ucznia organizację nauczania przedmiotów rozszerzonych. Każdy uczeń może wybrać 2-3 główne przedmioty na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty dodatkowe.
 

2. Ponadto każdy uczeń może wybrać realizację języka obcego na poziomie rozszerzonym.

 

3. W klasie pierwszej po zakończeniu I półrocza uczeń może dokonać weryfikacji wyboru przedmiotów rozszerzonych.
 

4. Zajęcia z wybranych przedmiotów organizowane są na dwóch poziomach: maturalnym i olimpijskim.
 

5. Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych rozpoczynają się już w klasie pierwszej, od drugiego półrocza.

 

6. Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do matury zarówno uczniom bardzo zdolnym, jak i tym, którzy osiągają średnie wyniki.

 

7. Wszystkim uczniom zapewniamy skuteczne nauczanie języków obcych - w grupach międzyoddziałowych na kilku  poziomach zaawansowania:

 • każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych: języka angielskiego oraz jednego języka obcego spośród czterech nauczanych w Szkole (język niemiecki, język francuski, język włoski, język hiszpański), wymiar godzin nauczania języków obcych jest zwiększony dla wszystkich grup;

 • w ramach zajęć w grupach o wyższym poziomie zaawansowania - przygotowanie do egzaminów: FCE, CAE;

 • uczniowie klasy humanistycznej (klasa A) i biologiczno-chemicznej (klasy B i C) uczą się również języka łacińskiego;
 • w grupie o profilu językowym (klasa D3) zapewniamy dodatkowe godziny dwóch języków obcych;
 • w sytuacjach wyjątkowych umożliwiamy naukę trzech języków obcych nowożytnych.

8. Wspomagamy talenty. Nasi nauczyciele realizują autorskie projekty ukierunkowane na pogłębianie i ugruntowywanie pasji naukowych uczniów podczas kół olimpijskich, wyjazdowych warsztatów matematycznych, zajęć laboratoryjnych, warsztatów maturalnych.


 Ty sam decydujesz ile przedmiotów rozszerzasz
 

Główne przedmioty rozszerzone

Dodatkowe  przedmioty rozszerzone
(do wyboru –
 max 2)

Przedmioty uzupełniające obowiązkowe

Przedmioty uzupełniające dodatkowe
(zajęcia międzyoddziałowe)

KLASA
A
j. polski,
historia
WOS,
geografia
lub
matematyka
oraz
j. angielski
lub
j. niemiecki

przyroda,
 j. łaciński,
multimedialne lekcje językowe,

warsztaty maturalne
z matematyki

wiedza
o sztuce,
elementy wiedzy
o prawie,
filozofia
KLASA
B
biologia,
chemia,
matematyka
 
j. angielski
lub
j. niemiecki
historia
i społeczeństwo,
 j. łaciński,
multimedialne lekcje językowe,
warsztaty maturalne
z matematyki
 filozofia
KLASA
C
biologia,
chemia
matematyka
lub
fizyka
oraz
j. angielski
lub
j. niemiecki
historia
i społeczeństwo,
j. łaciński,
multimedialne lekcje językowe,
warsztaty maturalne
z matematyki

KLASA
D
 

matematyka

Gr. I
fizyka


j. angielski,
j. niemiecki
 

historia
i społeczeństwo,
multimedialne lekcje językowe


 

wiedza o sztuce, filozofia

 

 

Gr. II
geografia
informatyka oraz
j. angielski
lub
j. niemiecki
Gr. III
geografia,
j. angielski

jeden
z wybranych:

j. niemiecki,
j. francuski,
j. włoski

KLASA
E
 

Gr. I:
matematyka -
gr. olimpijska

Gr. II: matematyka - gr. tradycyjna

obowiązkowo jeden wybrany przedmiot:
chemia /
geografia /
informatyka,

j. angielski
lub
j. niemiecki

historia
i społeczeństwo,
multimedialne lekcje językowe

fizyka


Wymagane dokumenty:

Uwaga: Małe zmiany terminów rekrutacji

ostatnia aktualizacja: 29 maja 2017 r.

 • kwestionariusz ucznia (na formularzu szkolnym), KWESTIONARIUSZ >>
 • karta motywacyjna (na formularzu szkolnym),
  KARTA MOTYWACYJNA >>
 • wykaz ocen za I-sze półrocze w klasie III gimnazjum,
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie);

termin składania
8 maja - 9 czerwca

 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

 • kopia zaświadczenia z wynikami egzaminu gimnazjalnego,

 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
  w konkursach;

termin składania
24 - 27 czerwca

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 • karta wpisowa (do pobrania na spotkaniu 24 czerwca),
 • karta zdrowia ucznia (dotyczy uczniów spoza Rzeszowa).

oryginały dokumentów
należy złożyć
do 5 lipca

 

   TEMATYKA ROZMOWY INDYWIDUALNEJ:

 • specyfika szkoły katolickiej i program wychowawczy,

 • motywacja ucznia dotycząca wyboru Szkoły,

 • zainteresowania ucznia związane z przedmiotami kierunkowymi.

Zapraszamy na rozmowę kandydata do Szkoły
wraz z rodzicami. Rozmowa nie jest egzaminem,
lecz spotkaniem w celu omówienia oczekiwań oraz zasad współpracy
ze Szkołą przyszłych uczniów i ich rodziców.
 

 

Przedmioty podlegające punktacji

Klasa A

Klasa B

Klasa C

Klasa D

Klasa E

j. polski
historia
matematyka
j. obcy

j. polski
chemia
biologia
matematyka

j. polski
chemia
biologia
j. obcy lub matematyka

j. polski
matematyka
fizyka lub geografia
j. obcy

j. polski
matematyka
fizyka
j. obcy

 

Zasady obliczania punktacji

ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2017 r.

za wynik egzaminu gimnazjalnego

do 100 pkt.

za oceny z wybranych przedmiotów kierunkowych

do 72 pkt.

celujący

bdb

db

dst

dop

18

17

14

8

2

za inne osiągnięcia:

 • za tytuł laureata konkursu przedmiotowego*,

 • wielokrotny tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
 • za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,

 • za osiągnięcia w innych konkursach,

 • za świadectwo z wyróżnieniem,

 • za zaangażowanie w życie Kościoła
  (udokumentowane, np. opinia ks. proboszcza),
 • za zaangażowanie na rzecz innych ludzi (wolontariat);10 pkt.
10 pkt.

7 pkt.

2-5 pkt.

7 pkt.


4 pkt.
3 pkt.

karta motywacyjna do 10 pkt.

 

* Laureaci konkursów przedmiotowych mają gwarantowane przyjęcie,
jeśli złożą kopię zaświadczenia o uzyskaniu
tytułu laureata konkursu i posiadają odpowiednią motywację
dotyczącą wyboru szkoły katolickiej.


Jesteśmy szkołą katolicką.
Troszczymy się o rozwój kulturalny
i duchowy naszych uczniów.

 • Umożliwiamy uczestnictwo we Mszy św. z okazji uroczystości szkolnych oraz w święta kościelne przypadające w dni nauki szkolnej.

 • Uczniowie uczestniczą w dniach refleksji i wyjazdowych rekolekcjach.

 • W Wielkim Poście organizujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

 • W szkole działa grupa modlitewna, prowadzi codzienne modlitwy poranne.

 • Organizujemy spotkania z wybitnymi osobowościami Kościoła Katolickiego.

 • Systematycznie uczestniczymy w wartościowych spektaklach, filmach, lekcjach muzealnych.

 • Zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i świąt.

 • W gronie naszych uczniów spotkasz wielu młodych chrześcijan żyjących na co dzień swoją wiarą i razem
  z nimi będziesz mógł wzrastać do pełni życia chrześcijańskiego.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE:

1. Przedmioty uzupełniające obowiązkowe:
   
j. łaciński (klasa humanistyczna i biologiczno-chemiczna),
    multimedialne lekcje językowe,
    warsztaty maturalne z matematyki,
   
    historia i społeczeństwo,
    przyroda.
    

2. Przedmioty uzupełniające dodatkowe:
    wiedza o sztuce,
    elementy wiedzy o prawie (klasa humanistyczna),
    filozofia.


NASZE OSIĄGNIĘCIA:

 • Wszyscy nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki egzaminu maturalnego - według ogólnopolskiego Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYW wyniki najwyższe na Podkarpaciu.

 • Wielu uczniów uzyskuje tytuły laureatów konkursów i olimpiad ogólnopolskich.

NASZE ATUTY:

 • dobrane środowisko uczniów i miła atmosfera,

 • mądrzy, wymagający i troskliwi nauczyciele,

 • część zajęć prowadzona przez nauczycieli akademickich,

 • troska o dobre wychowanie w duchu zasad chrześcijańskich,

 • indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym (klasa olimpijska,
  wiele zajęć dodatkowych o charakterze rozszerzającym),

 • umiejętność pracy z uczniami osiągającymi zarówno bardzo dobre
  jak i przeciętne wyniki nauczania.

NASI UCZNIOWIE:

 • osiągają wysoką znajomość języków obcych,

 • dostają się na prestiżowe kierunki studiów,

 • uczestniczą w życiu liturgicznym Kościoła,

 • zazwyczaj lubią swoją Szkołę,

 • mają różne podejście do nauki: jedni uczą się systematycznie, inni przed sprawdzianem, a jeszcze inni dopiero przed maturą,

 • osiągają sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach, a gdy im się nie udaje za pierwszym razem - próbują po raz drugi i trzeci...,

 • są kulturalni i dobrze wychowani.


WAŻNE TERMINY
Uwaga: Małe zmiany terminów rekrutacji

ostatnia aktualizacja: 29 maja 2017 r.

Data

Treść informacji

Uwagi

26 kwietnia
godz. 14.00 – 16.00

DZIEŃ OTWARTY
Możliwość zwiedzania Szkoły oraz spotkania
z uczniami i nauczycielami

8 maja - 9 czerwca
 

Składanie podań

Przyjmujemy wyłącznie podania
z kompletną dokumentacją.
Komplet dokumentów można wysłać pocztą i telefonicznie uzgodnić termin rozmowy.

8 maja –
20 czerwca

Indywidualne rozmowy na temat kierunku kształcenia i charakteru Szkoły.


24 - 27
czerwca
 

Składanie świadectw i zaświadczeń z wynikami egzaminu gimnazjalnego
(można złożyć kopie tych dokumentów).

24 czerwca nie zapomnij przyjść :)

24 czerwca
godz. 8.30
sobota

Spotkanie kandydatów do Liceum
i ich rodziców z Siostrą Dyrektor.

Udział uczniów i rodziców
w spotkaniu jest obowiązkowy.

Tematyka: program wychowawczy, regulamin ucznia, wstępne wyniki rekrutacji.

24 czerwca
godz. 9.30
sobota

Testy kwalifikacyjne z języków obcych.

j. ang.

Test z języka angielskiego jest obowiązkowy dla wszystkich.
Nie przewidujemy tworzenia
grup od podstaw.

24 czerwca
godz. 11.00
sobota

j.niem.,
j.franc.,
j.włoski

Test kwalifikacyjny jest obowiązkowy dla uczniów, którzy uczyli się danego języka.

30 czerwca
godz. 18.00
piątek

Ogłoszenie listy uczniów wstępnie przyjętych (na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej).

Lista ta nie jest ostateczna. Uprawomocni się po złożeniu wszystkich dokumentów.

Ogłoszenie wyników testów językowych
(na tablicy ogłoszeń).

Skład grup językowych -
zgodny z osiągniętymi wynikami - będzie podany na początku roku szkolnego.

do 5 lipca
godz. 15.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty wpisowej podpisanej przez rodziców i ucznia (jeżeli oryginały tych dokumentów zostały złożone wcześniej, nie trzeba zgłaszać się do Szkoły).

7 lipca
godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Liceum
(na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej).

 

      Na spotkanie, rozmowę i test z języka obcego należy przyjść
w odpowiednim stroju.
Absolwenci Gimnazjum Sióstr Prezentek -
w mundurku galowym.

    

    Nasza szkoła dysponuje internatem dla dziewcząt.      więcej>>

             

Zapraszamy i życzymy powodzenia !!!

                                                                                preview