by administrator 2

Share

. administrator 2

Udostępnij

Pierwsza pielgrzymka uczniów Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie do Ukochanego Patrona Szkoły odbyła się w dniach 25 lutego do 7 marca 1999 r. Był to drugi rok istnienia szkoły i kilka miesięcy po uroczystym poświęceniu sztandaru Liceum z wizerunkiem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Do Rzymu pojechaliśmy z nowo poświęconym sztandarem nosząc w sercu głęboką potrzebę, by powiedzieć Ojcu Świętemu, że powstała szkoła nosząca Jego Imię i poprosić naszego Ukochanego Patrona o błogosławieństwo dla naszych Uczniów, ich Rodziców i Nauczycieli.

Hasłem tej pielgrzymki były słowa, które umieściliśmy również na transparencie: „Ojcze Święty, prowadź”. Chcieliśmy w nich wyrazić nasze zaufanie do Ojca Świętego i gotowość kroczenia drogami, które wskazywał młodzieży.

Osobiste spotkanie z Ojcem Świętym na audiencji w sali Klementyńskiej w dniu 28 lutego wywołało w nas falę nieopisanej radości. Ojciec Święty czule objął nas swoim ojcowskim spojrzeniem i rozpoznał Siostry Prezentki. Zapytał czy to Prezentki z Krakowa. S. Anna Telus – dyrektorka Liceum wyjaśniła „Ojcze Święty jesteśmy z Rzeszowa”. Ojciec Święty odpowiedział: A to od Biskupa Kazimierza Górnego. Siostra Dyrektor kontynuowała – to młodzież z nowej szkoły Sióstr Prezentek noszącej imię Jego Świętobliwości – Jana Pawła II. Przyjechaliśmy, by prosić o błogosławieństwo dla naszej szkoły”.

Wszyscy uczniowie cisnęli się do Ojca Świętego, by ucałować Jego dłoń i spojrzeć w Jego przedobre oczy. W tym krótkim spotkaniu mogliśmy powiedzieć Ojcu Świętemu najczulsze i najgorętsze, ale i najprostsze słowa miłości i pamięci:

Ojcze Święty Kochamy Ciebie,
Ojcze Święty modlimy się w Twojej intencji,
Ojcze Święty pozdrawiamy od naszych koleżanek
i kolegów ze szkoły,
Ojcze Święty pamiętamy o Tobie,
Ojcze Święty jesteś Patronem naszej szkoły,
chcemy naśladować Cię i żyć tak jak tego nas uczysz”.

Pierwsza pielgrzymka i spotkanie z Ojcem Świętym były wydarzeniami jedynymi w swoim rodzaju. Spotkanie bowiem odbyło się w sali Klementyńskiej, w której zazwyczaj miały miejsce audiencje prywatne dla grup pielgrzymów. Mieliśmy możliwość przez dłuższą chwilę być przy Ojcu Świętym i mówić do Niego. Pielgrzymka zaś zrodziła we wszystkich uczestnikach i uczniach szkoły potrzebę trwałego kontaktu z Ojcem Świętym i pielgrzymowania do Niego. Związała nas i naszą szkołę na trwałe z naszym ukochanym Patronem.

s. Anna Telus

Tak bliskie spotkanie z Ojcem Świętym to niesamowite przeżycie. Można było z nim porozmawiać, ucałować pierścień, popatrzeć w pełne radości i spokoju oczy, czy choćby dotknąć rąbka sutanny. Aż trudno uwierzyć jakie ciepło i dobro emanuje z Jego osoby.

Monika Szostek

Był bardzo rozradowany, miły i serdeczny, a my czuliśmy się prawie jak jedyni ludzie na świecie.

Agnieszka Stasik (Wąsowska)

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przez pryzmat Jana Pawła II naród polski jest przez innych postrzegany jako znaczący, bohaterski, z wielkimi tradycjami, pełen wiary i ufności w Boga.

Monika Szostek

Nie zapomnimy, jak przed audiencją grupy włoskie prosiły nas o zaśpiewanie „Czarnej Madonny”. I śpiewaliśmy po polsku, oni po włosku. Właśnie w takich chwilach czuje się jedność Kościoła, czuje się moc Boga w ludziach.

Monika Szostek

Do Rzeszowa przywieźliśmy błogosławieństwo Papieża, dużo wrażeń i nowych doświadczeń. Radosne i pogodne oblicze Ojca Świętego, Jego serdeczność i pokój wpisane są w nasze serca.

Agnieszka Stasik (Wąsowska)