by administrator

Share

. administrator

Udostępnij

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili”

To wskazanie Jezusa Chrystusa – Mistrza z Nazaretu realizowała w swoim życiu błogosławiona Matka Zofia Czeska. Urodziła się w 1584 roku, pochodziła ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej, zamieszkującej ziemię krakowską i sandomierską. Była córką Mateusza Maciejowskiego i Katarzyny z domu Lubowieckiej. Miała liczne rodzeństwo: 3 siostry i 5 braci. Zofia była 3-cim w kolejności dzieckiem. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Jana Czeskiego i przyjęła jego nazwisko. W 22 roku życia, po 6 latach małżeństwa, owdowiała, nie doczekawszy się potomstwa. Wracając pewnego dnia po nabożeństwie z kościoła ze Skałki, Zofia została porwana i uprowadzona w celu przymuszenia jej do małżeństwa. Gdy nie wyraziła na nie zgody, została oddana ojcu. A pan Gładysz z porywacza stał się mężem młodszej siostry Zofii – Anny.

        Mimo młodego wieku oraz starań o jej rękę nie wyszła już po raz drugi za mąż. Poświęciła się pełnieniu dzieł miłosierdzia, a szczególnie osieroconym i pochodzącym z ubogich rodzin dziewczętom. W latach 1621-1627 z własnych środków utrzymywała i prowadziła dla nich Dom Panieński Ofiarowania N. M. P., często nazywanym Domem sierocym przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie, który 31 maja 1627 roku został zatwierdzony przez biskupa krakowskiego – Marcina Szyszkowskiego. Była to pierwsza w Polsce zorganizowana formalnie szkoła żeńska. Aby kontynuować działalność starała się o założenie zgromadzenia zakonnego, którego Konstytucje zostały zatwierdzone w 13 stycznia 1660 roku przez krakowskiego biskupa Andrzeja Trzebickiego, już po jej śmierci. Matka Zofia Czeska umarła w opinii świętości 1 kwietnia 1650 roku. Została pochowana w parafialnej świątyni – kościele Mariackim w Krakowie.

    Jej dzieło – szkoła i Zgromadzenie Sióstr Prezentek istnieje do dziś. 1 kwietnia 1995 roku Jego Eminencja Kardynał Franciszek Macharski otworzył kanonicznie dochodzenie w sprawie heroiczności cnót i opinii świętości Sługi Bożej Matki Zofii z Maciejowskich Czeskiej. 20 listopada 1997 roku proces prowadzony na etapie diecezji został zamknięty. Akta zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. 30 marca 1998 rzymska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała Dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego. 9 czerwca 2013 r. została wyniesiona do chwały ołtarzy.

    Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) jest jednym z najstarszych polskich żeńskich zgromadzeń zakonnych. Nazwa „Prezentki” wywodzi się od łacińskiego słowa praesentatio czyli ofiarowanie – słowo to występuje w oficjalnej nazwie Zgromadzenia.

      W 1621 roku błogosławiona Zofia z Maciejowskiech Czeska założyła w Krakowie pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt, szczególnie dla sierot i ubogich. Za pozwoleniem papieża Aleksandra VII do realizacji tego zadania zostało powołane – po śmierci Założycielki – Zgromadzenie Zakonne. Pierwszym domem szkoły i Zgromadzenia był dom założycielki przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie. W 1726 roku siedziba Zgromadzenia została przeniesiona na ul. św. Jana 7, gdzie mieści się obecnie Dom Generalny.

     W myśl dewizy „Bogu i Jego Matce chwała” Siostry poświęcają swój czas na wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży, prowadzą żeńskie liceum ogólnokształcące w Krakowie oraz koedukacyjne gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Rzeszowie. Szkoła w Krakowie jest nieprzerwaną kontynuacją szkoły założonej przez Matkę Zofię Czeską. Siostry podejmują różne prace w miarę możliwości i lokalnych potrzeb Kościoła. Prowadzą też przedszkola, domy dziecka (także specjalnej troski), pracują jako katechetki, służą w parafiach jako zakrystianki, kancelistki i siostry parafialne. Propagują kult Maryjny, gdyż Maryja ofiarowana w Świątyni jest Matką i Patronką Zgromadzenia. Strojem sióstr jest habit i welon koloru czarnego.

Zachęcamy do wysłuchania audycji (autorstwa red. Anny Leśniewskiej) wyemitowanej w Polskim Radiu Rzeszów 30 maja 2013 r., pt. „Zofia Czeska Prezent dla Świata” >>

1 kwietnia przypada rocznica narodzin dla nieba bł. Zofii Czeskiej (01.04.1650 r.). Z tej okazji (w 2021 r.) Siostry Prezentki przygotowały spotkanie, podczas którego opowiedziały o Jej życiu i odpowiedziały m.in na pytania:

– Czy błogosławiona Matka Zofia Czeska była feministką?
– Jak wyglądał jej biznesplan dla żeńskiej szkoły w męskim świecie?
– Czy ciągle dzieją się jakieś cuda za jej wstawiennictwem?
Z A P R A S Z A M Y

 

15 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie bł. Zofii Czeskiej – Założycielki Zgromadzenia i Szkoły Sióstr Prezentek. „Historia niezwykłego powołania” – to kilka obrazków z życia Matki Zofii autorstwa s. Hiacynty Dorula w wykonaniu sióstr prezentek z Krakowa, Rzeszowa, Błażowej, Bukowna, Cieplic i Świdnicy.
Życzymy miłych wrażeń i zaprzyjaźnienia się z bł. Matką Zofią.

 

Zapraszamy do wysłuchania fragmentów powieści p. Agnieszki Przywary pt. „Cząstka najmniejsza”.

 

Gdyby nie miłość Matki, nas by tu nie było!
15 maja 2021 r. wspomnienie bł. Matki Zofii Czeskiej obchodziliśmy inaczej, niż zwykle… multimedialnie!
Razem z uczniami, przedszkolakami, nauczycielami, absolwentami – całymi rodzinami związanymi z dziełami prowadzonymi przez Siostry Prezentki wołaliśmy: Błogosławiona Matko Zofio – módl się za nami!
Zapraszamy do wspólnej modlitwy słowami litanii
do błogosławionej Matki Zofii.

 

Zostań duchowym milionerem z bł. Matką Zofią Czeską i zagraj w grę >>