by administrator

Share

. administrator

Udostępnij

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS 4, 5, 6 i 7 >>

Zasady rekrutacji do klasy 1 Szkoły Podstawowej:

 1. Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie przeprowadzana jest zgodnie z podstawą prawną wg regulaminu rekrutacji. Regulamin rekrutacji >>
 2. Zgłoszenia przez Formularz >>
 3. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna: Wniosek do klasy 1SP >>
 4. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Lisa-Kuli 13 w dniach: 6 listopada 2023 r. – 22 marca 2024 r. (w godz. 7:00 – 16:00).
 5. W ramach postępowania rekrutacyjnego od 2 stycznia 2024 r. – 22 marca 2024 r. odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne z dzieckiem i jego rodzicami. Termin rozmowy należy uzgodnić telefonicznie 17 858 05 50 lub podczas składania wniosku w sekretariacie szkoły. Przed rozmową rekrutacyjną należy dostarczyć wymagane dokumenty: wniosek i zdjęcia.
  Rozmowa rekrutacyjna będzie dotyczyła gotowości szkolnej dziecka, jego zainteresowań i poziomu samodzielności oraz możliwości rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą.
 6. Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 12 kwietnia 2024 r. w obu budynkach szkoły (przy ul. Jałowego 1 i przy ul. Lisa-Kuli 13) na tablicy ogłoszeń.
 7. Spotkanie dla rodziców dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie odbędzie się 7 czerwca 2024 roku o godz. 17:00.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek do klasy 1SP >> o przyjęcie do Szkoły i oświadczenie Rodziców dotyczące wyboru katolickiego charakteru Szkoły,
 • Karta wpisowa >> (należy złożyć na spotkaniu w czerwcu),
 • 3 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia,
 • Bilans zdrowia sześciolatka (dostarczyć do 1 września 2024 r.,
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki (dostarczyć do 10 kwietnia 2024 r.).

U nas „Szkoła to poszerzony Dom Rodzinny”
w myśl słów Jana Pawła II

Wychowujemy w duchu chrześcijańskim
Jako szkoła katolicka troszczymy się o dobre wychowanie, tworzymy rodzinną atmosferę, uczymy wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, dbamy o rozwój duchowy, patriotyczny i kulturalny naszych uczniów.

Wspomagamy zainteresowania
Pomagamy w rozwijaniu pasji uczniów, zachęcamy do podejmowania nowych wyzwań i ciekawego spędzania wolnego czasu, organizujemy różne zajęcia dodatkowe dostosowane do wieku i umiejętności uczniów.

Uczymy efektywnie
Nasi kreatywni nauczyciele wyposażają uczniów w niezbędną wiedzę i doświadczenie, wykorzystując nowoczesne technologie i atrakcyjne formy pracy.

Zapraszamy, wybór należy do Ciebie.

Oferta edukacyjna

Zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i obchodzenia świąt.

Rozwijamy talenty. Nauczyciele naszego Liceum organizują zajęcia dla naszych młodszych uczniów (np. zabawy z matematyką).

Gwarantujemy wysoką efektywność nauczania dla wszystkich uczniów.

Ubogacamy Program edukacji humanistycznej, religijnej, patriotycznej – rekolekcje, filmy, wykłady, spektakle i spotkania z autorytetami Kościoła.

Poszerzamy wymiar godzin języka polskiego i matematyki.

Starannie dobieramy uczniów starszych klas do grup językowych o różnym poziomie zaawansowania.

Zapewniamy poszerzony wymiar godzin dwóch języków obcych dla wszystkich uczniów od klasy czwartej.

Organizujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: przedmiotowe oraz redakcyjne, plastyczne, sportowe, teatralne, muzyczne, zajęcia z logopedą, koła modelarskie, zajęcia taneczne i akrobatyczne.

Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną i atrakcyjną bazą sportową (sala wspinaczkowa, zajęcia na pływalni ROSiR).