Categories: Patron szkoły

by administrator 2

Share

Categories: Patron szkoły

. administrator 2

Udostępnij

„(…)człowiek nie urzeczywistni,
nie zrealizuje siebie samego,
jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego.
To jest wielki program. Na całe życie.”


 „Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus.
Wierzcie Jego Słowom, wierzcie Jego miłości.
W Nim jest nasze zbawienie.”


 „Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary,
nadziei i miłości. Bądźcie wytrwali.”


 „Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
Idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy.
Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.”


 „Na drodze, którą jest Chrystus nie jesteście nigdy sami.
Jest z Wami Duch Święty Pocieszyciel.”


 „Nie lękajcie się wyzwań jakie stawia przed Wami świat.
Przyjmijcie Ducha Świętego.
On Was wszystkiego nauczy.”
(J14, 26)


 „Podnieście głowy i zobaczcie cel Waszej drogi.
Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi Wami Duch Święty, to nie może być innego celu jak dom Ojca, który jest w niebie. Tego celu nie można stracić z oczu.
Nie chodzi o ten czas, który przeminie.
Tu chodzi o wieczność.”


 „Miejcie odwagę żyć dla miłości. Miejcie odwagę.”


 „Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność.
Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością.”


„Żyjcie w obecności Chrystusa.
Uczyńcie Go Panem każdej chwili.
Każdej chwili Waszej codzienności.
Uczyńcie Go Panem Waszej przyszłości.”


 „Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa.
Niech ten wybór kształtuje Waszą teraźniejszość i waszą przyszłość. Niech nadaje kształt Waszemu życiu.”


 „Dziś te Jezusowe Słowa kieruję do każdego i każdej z Was: Wypłyń na głębię! Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie i na nowo wypłyń na głębię!
Odkryj głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata.”


„Przyjmij Słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję.”


 „Ludzie nowego wieku oczekują Twojego świadectwa.
Nie bój się! Wypłyń na głębię!
Jest przy Tobie Chrystus.”


 „Niech lampy Waszej wiary, nadziei i miłości nigdy nie gasną. Niech będą światłem dla świata.”


 „Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, adorujcie ją, sprawujcie ją przede wszystkim w niedzielę, dzień Pański. Żyjcie Eucharystią, dając świadectwo miłości Boga do ludzi.”


 Niech tajemnica Eucharystii ogarnie całe wasze życie.
Niech z Eucharystii czerpie moc wasza miłość Boga i braci, niech rozpala się wasza wiara i umacnia nadzieja.

 

„Wpatrujcie się z ufnością w Chrystusa, odnówcie swą miłość ku Temu, który jest obecny w Eucharystycznym Sakramencie! On jest boskim Gościem duszy, oparciem w każdej słabości, mocą w każdej próbie, pociechą w każdym cierpieniu, jest chlebem życia, ostatecznym przeznaczeniem człowieka.”


 „Tylko dzięki Jezusowi, który ofiarowuje się nam pod postaciami chleba i wina, życie ludzkie osiąga swą pełnię: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”


 „Eucharystia to wielka szkoła braterskiej miłości.
Kto często spożywa eucharystyczny Chleb, nie może pozostawać nieczuły na potrzeby braci, ale musi wraz z innymi budować, przez konkretne czyny cywilizację miłości.”


 „W Eucharystii szukajcie światła i odwagi dla waszej codziennej posługi, byście stawali się uczniami boskiego Mistrza.”


 „Nie lękajcie się mówić o Bogu i nosić z podniesionym czołem oznaki wiary.”


 „Różaniec – znak ocalenia dla świata.”


 „Wasze zawody są różne. Musicie dobrze rozważać.
W jakim stosunku na każdej z tych dróg pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”.
Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność.
To wszystko, co stanowi także perspektywę życia wiecznego.”


 „Przyszłość Polski zależy od Was. I musi od Was zależeć!
To jest nasza Ojczyzna! To jest nasze „być” i nasze „mieć”!
I nikt nie może pozbawić nas prawa ażeby przyszłość tego naszego „być” i „mieć” nie zależała od nas.”


 Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.

Każdy z Was, młodzi przyjaciele znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić – tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie.


(…) zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty.
Nie przestawajcie za nie dziękować Temu, który „hojnie darzy, łaską i chwałą.
Nie odmawiajcie dobrodziejstw postępującym nienagannie.” Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi, i rozwijajcie je z Bożą pomocą.
Nieście je jako dary Ducha Świętego wszystkim, którzy potrzebują Waszego miłosierdzia.


 Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.


 Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością,
która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.


 Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać.
To znaczy właśnie więcej „być”.

                                                                                Jan Paweł II