Categories: Więcej o szkole

by administrator 2

Share

Categories: Więcej o szkole

. administrator 2

Udostępnij

Rok szkolny 2023/2024

Grono Pedagogiczne

Nazwisko i imię Przedmiot Szkoła Podstawowa Liceum
S. Dyrektor Bernarda Agata Rozmus fizyka + +
S. Wicedyrektor
Olena Dremlyuga

religia + +
Bajda Bożena fizyka + +
Barć Anna wych. fiz. +
Bąk Anna j. angielski + +
Berezowska Agnieszka j. niemiecki + +
Bieniarz Karolina tyflopedagog +
Bocak Damian fizyka +
Chmielowiec Piotr historia, WOS +
Czupryk Anna WDŻ, biblioteka + +
Czupryk Rafał historia, HIT, WOS +
Dąbek Karol matematyka + +
Dąbrowska Barbara wychowawca
w świetlicy, lekcje czytania, logopeda
+
S. Dąbrowska Regina historia + +
Domka-Sołek Małgorzata j. niemiecki,
j. hiszpański
+ +
Dulińska Monika j. polski +
Dygoń Magdalena j. polski +
Gargasz Krzysztof biologia +
Gras Jadwiga nauczyciel wspomagający +  +
Grata Jakub fizyka +
Grela Paulina edukacja wczesnoszkolna +
Hadam Monika informatyka, matematyka,
zaj. komp.
+  +
Hadam Weronika nauczyciel wspomagający, wychowanie fizyczne + +
Jagieła Wioletta j. francuski + +
Jakubczyk Agnieszka wychowawca
w świetlicy
+
Januszewski Tomasz historia, HIT, WOS + +
Kawałek Małgorzata matematyka +
Kazak Waldemar j. angielski + +
Kotula-Roj Agata edukacja wczesnoszkolna +
Kraus Mariusz matematyka +
Krawiec Karolina przedsiębiorczość,
technika,
terapeuta pedag.
+ +
Kulasa Małgorzata pedagog +
Kwiatkowski Bogdan informatyka +
Lamers Barbara j. angielski + +
Littak-Wdowik Bernadetta matematyka + +
Majcher Żaneta taniec, akrobatyka +
Majewski Paweł wych. fiz., EdB  + +
Malarska-Knap Maria j. angielski  + +
Manijak Tomasz informatyka + +
Markowska Joanna j. polski + +
Mazur Anna psycholog, pedagog + +
Micał Barbara biblioteka +  +
Michalska Bernadeta j. łaciński i kult. ant., j. hiszpański + +
Miłek Dominika edukacja wczesnoszkolna +
Ks. Motyka Andrzej religia +
Nawojski Roman fizyka +
Nizioł Katarzyna j. hiszpański + +
Osiak Anna j. francuski,
j. włoski
+
S. Pawlak Renata religia + +
Piera Anna historia sztuki +
Podolak Zając Jolanta pedagog + +
Posiak Marcin wych. fiz. + +
Roman Marcin wych. fiz. + +
Rozmus Małgorzata nauczyciel wspomagający +
Rudawska Barbara j. angielski + +
Rząsa Małgorzata matematyka, chór + +
Sabat Małgorzata biologia, przyroda + +
Sala Katarzyna nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny + +
Skała Magdalena geografia + +
Słowik Elżbieta j. polski +
Smała Barbara j. polski +
Sobol Anna j. łac. i kult. ant., przedsiębiorczość, doradztwo zawodowe + +
Solecka Anna plastyka +
Sołtys Robert j. niemiecki + +
Sondej Urszula wych. fiz. + +
Sowa Gertruda biologia +
Stefanik Michał muzyka, chór + +
Stępień Ilona j. angielski  + +
Stolarska Matylda j. angielski +
Sydor Renata j. angielski  + +
Szajna Barbara chemia +
Szczepankiewicz Szymon chemia +
S. Szuba Katarzyna religia, internat + +
Świątek Andrzej geografia +
Trojnar Agnieszka j. angielski +
Wach Anna chemia + +
Walicka Magdalena matematyka +
Wąsowska Agnieszka matematyka + +
Ks. Wilczkiewicz Krzysztof religia + +
Wojciechowska Aneta j. polski +
Wojnar Stanisław j. angielski,
j. niemiecki
+
Ks. Wójcik Grzegorz religia +

Wychowawcy klas

Klasa    Wychowawca

Szkoła Podstawowa

1a SP  p. Dominika Miłek
2a SP  p. Agata Kotula-Roj
3a SP  p. Paulina Grela
4a SP  p. Małgorzata Sabat
4b SP  p. Urszula Sondej
5a SP  p. Joanna Markowska
6a SP  p. Waldemar Kazak
7a SP  p. Robert Sołtys
7b SP  p. Monika Hadam
8a SP  p. Karol Dąbek

Liceum

IA L  p. Tomasz Manijak
IB L  p. Elżbieta Słowik
IC L  p. Marcin Posiak
ID L  p. Gertruda Sowa
IE L  p. Małgorzata Kawałek
IF L  p. Andrzej Świątek
IIA L  p. Anna Sobol
IIB L  p. Stanisław Wojnar
IIC L  S. Regina Dąbrowska
IID L  p. Tomasz Januszewski
IIE L  p. Renata Sydor
IIIA L  p. Piotr Chmielowiec
IIIB L
 p. Paweł Majewski
IIIC L  p. Matylda Stolarska
IIID L  p. Agnieszka Berezowska
IVA L  p. Aneta Wojciechowska
IVB L  p. Magdalena Dygoń
IVC L  p. Bernadeta Michalska
IVD L  p. Magdalena Walicka
IVE L  p. Marcin Roman