Categories: Aktualności SP

by administrator 2

Share

Categories: Aktualności SP

. administrator 2

Udostępnij

„Ortograficzne harce i podchody”
Kraków-Rzeszów 2024

Po raz kolejny nasza szkoła przeprowadziła we współpracy z krakowską szkołą Sióstr Prezentek Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. W tym roku adresowany był do chętnych uczniów z klas 4-8 szkoły podstawowej. Organizatorami konkursu są Siostry Dyrektor Aurelia Patrzyk i Bernarda Rozmus. Odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu są Panie Katarzyna Szyler i Marta Witan z Krakowa oraz Joanna Markowska i Monika Dulińska z Rzeszowa.

Pierwszy etap konkursu odbył się 29 lutego w obu szkołach na 4 godzinie lekcyjnej i miał formę testu składającego się z trzech części:

część A – uzupełnianka ortograficzna,
część B – test sprawdzający znajomość zasad ortograficznych,
część C – uzupełnianka interpunkcyjna.

Zwycięzcy (w każdej kategorii i części) otrzymali cząstkową ocenę celującą z języka polskiego (za zajęcie pierwszego miejsca) lub bardzo dobrą (za drugie lub trzecie miejsce). Do drugiego etapu konkursu przeszli zdobywcy największej łącznej ilości punktów (nie więcej niż 10 uczniów z każdej szkoły). Z naszej są to:

  1. Adelina Cybulska-Wal (4a)
  2. Michał Pigan (4a)
  3. Antoni Stępień (5a)
  4. Antonina Rajtar (7b)
  5. Adam Szyszka (8a)
  6. Piotr Kopera (4a)
  7. Miłosz Korczak (4a)
  8. Adam Stopyra (6a)
  9. Jan Bartkowicz (8a)
  10. Myroslava Korobeynikova (4b)

Drugi etap będzie miał formę dyktanda i odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym przez obie szkoły. Zwycięzcy II etapu otrzymają następujące tytuły i nagrody:

– zdobywca I miejsca uzyskuje tytuł Mistrza Ortografii, dyplom oraz nagrodę rzeczową,
– zdobywcy II i III miejsca uzyskują tytuł laureata konkursu (odpowiednio I Wicemistrza i II Wicemistrza Ortografii), dyplom oraz nagrodę rzeczową,
– pozostali uczestnicy otrzymują tytuł finalisty konkursu oraz dyplom.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom I etapu.

Joanna Markowska, Monika Dulińska