by administrator 2

Share

. administrator 2

Udostępnij

Z radością informujemy, że nasze Liceum otrzymało tytuł
Złotej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2024,
za zajęcie 17. miejsca
w XIII Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2024 roku, który został ogłoszony podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej 27 kwietnia 2024 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP to zestawienie wyników szkół ponadpodstawowych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.
Zobacz więcej >>

Szkoły, które zajmują miejsca od pierwszego do sto pięćdziesiątego uzyskują status szkoły platynowej, złotej, srebrnej lub brązowej i są to placówki, w których edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.